Saturday, May 14, 2011

Õpilepingu analüüs

Teema – Soovin arendada silmaringi digitaalsete õppematerjalide osas.
Päris palju oli tuttavaid asju, mida sai üle korrata. Väga kasulik ja täpselt õigel ajal oli helitöötlus. Üldse võib öelda, et praktikumid olid väga kasulikud.
Eesmärgid – Oma töös puutun ma nüüd rohkem kokku mitte sellega, kuidas ise õppematerjale luua vaid sellega, kuidas õpetajaid toetada õppematerjalide loomisel. Seega peavad teadmised olema veel laiemad, et õpetajatele midagi soovitada.
Tegelikult oli see kursus suhteliselt sarnane minu igapäevatööle - otsida ja analüüsida erinevaid vahendeid ja keskkondi.
Strateegiad – Loodan, et jõuan ja jaksan kuupäevadest kinni pidada.
Tehtud, läbi kõigi raskuste.
Vahendid/ressursid – Selguvad kursuse käigus.
Kõik vajalikud vahendid olid õnneks olemas.
Hindamine – Tuleb siis, kui kursus läbi.
Kursus oli liiga mahukas arvestades saadud ainepunkte. Olen nõus, et see tuleb kahte osasse panna.

Friday, May 6, 2011

Kvaliteetse digitaalse õppematerjali 10 käsku


  1. Austa autoriõigusi.

  2. Ära unusta õpijuhist.

  3. Järgi disainireegleid.

  4. Multimeedia elavdab materjali.

  5. Õpilastele mõeldes lähtu Bloomi taksonoomiast http://www.hot.ee/taksonoomia/.

  6. Väldi keelevigu (palu kolleegil materjal üle lugeda).

  7. Kontrolli aeg-ajalt, kas kõik lingid töötavad.

  8. Vali vahendid otstarbekalt.

  9. Lisa materjalile oma nimi ja litsents.

  10. Mõtle kasutajale.

Sunday, May 1, 2011

Mendeley

Mendeley oli minu jaoks suhteliselt võõras ja keeruline keskkond. Laadisin selle arvutisse ja üritasin sünkroniseerida veebipõhiselt, sest ma töötan erinevate arvutite taga ja üritan elada veebis.
Natuke tätisin profiili ja lõin ka ühe grupi HT2010. Paraku selgus, et gruppi saab lisada 9 liiget.
http://www.mendeley.com/profiles/ingrid-maadvere/.
Otsisin natuke materjale seose oma magistritööga scholar.google otsingut kasutades ja lisasin ka juhendaja poolt antud materjalid. Paraku ei osanud ma linke panna. Panen siis lõikepildi.